topic cluster

مدل محتوایی Topic Clusters؛ انقلاب بعدی سئو

موتورهای جستجوی تاثیرگذار مثل گوگل، در مرور زمان الگوریتم‌های خود را تغییر داده‌اند تا از محتوای مبتنی بر موضوعات پشتیبانی کنند. شاید پس از خواندن همین خط اول در ذهن

دستیار صوتی هوشمند

آیا دستیارهای صوتی هوشمند جایگزین سایت‌ها و جستجو می‌شوند؟

همگرایی چندین گرایش جدید (Trend) در حوزه فناوری منجر به ظهور یک رابط کاربری جدید شده است که به واسطة آن افراد می‌توانند با کسب و کار شما ارتباط برقرار