سئو

مدل محتوایی Topic Clusters؛ انقلاب بعدی سئو

موتورهای جستجوی تاثیرگذار مثل گوگل، در مرور زمان الگوریتم‌های خود را تغییر داده‌اند تا از محتوای مبتنی بر موضوعات پشتیبانی…