دیجیتال مارکتینگ

به چه کسی مدیر کمپین می‌گویند؟

در سراسر جهان کمپین‌های بسیاری در حوزه تبلیغات و بازاریابی اجرا می‌شود و این فرآیند همیشه در حال تکرار است….